Yarışma Detayları

AMAÇ

Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) tarafından; Sağlık Teknolojileri, İleri Teknolojiler ve Sosyal İnovasyon alanlarında iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmak için herkesin katılımına açık bir yarışma programı düzenlenmektedir.

Bu yarışma programı ile Kapsam’da belirtilen kriterlere uyan yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin desteklenmesi hedeflenmektedir

KAPSAM

Yarışmaya İleri Teknolojiler ve Sağlık Teknolojileri alanında aşağıda belirtilen kapsamdaki projeler başvurulabilir:

• Yeni ürün/sistem geliştirilmesi
• Ürün kalitesi veya standart yükseltilmesi (mevcut teknolojiler)
• Üretimle ilgili olarak yeni bir teknolojinin geliştirilmesi
• Dünyada mevcut yeni teknolojinin Türkiye koşullarına uyarlanması

Yarışmaya Sosyal İnovasyon alanında aşağıda belirtilen kapsamdaki projeler başvurulabilir:

• Öncelikle Türkiye’nin güncel toplumsal sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler üreten fikirler
• Sosyal alandaki sorunların çözümünde yeni bir teknolojinin ( ürün, hizmet ve sistem vb.) geliştirilmesi
• Dünyada sosyal inovasyonla ile ilgli mevcut çalışmaların Türkiye koşullarına uyarlanması

BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞEKLİ

• 18 yaşını doldurmuş kişiler başvuru yapabilir.
• Yarışmaya bireysel olarak veya beş kişiyi aşmamak şartıyla ekip olarak başvuru yapılabilir. Yarışmaya proje ekibi olarak başvurulduğunda, proje ekibinden birinin proje yürütücüsü olarak belirlenmesi gerekir ve ödül proje ekibi adına proje yürütücüsüne verilir.
• Başvuruyu proje ekibi adına proje yürütücüsü yapacaktır.
• Yarışmaya katılacak iş fikirlerinde daha önce herhangi bir yarışmadan veya devlet fon programından destek almamış olması şartı aranmaktadır.
• Yarışmaya katılabilmek için; iş fikrinin veya ürünün piyasaya sürülmemiş veya herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olması koşulları aranır.
• Başvurular www.hacettepehamle.com internet sayfasından ulaşılan “Başvuru” linkine tıklanarak istenen bilgiler doldurularak ve başvuru sahibi tarafından hazırlanacak olan projeyi anlatan detaylı bilgiyi içeren dokümanlar siteye yüklenerek yapılabilir. (Dosya yüklemesi yapılmaması halinde sistemde kaydı tamamlanamamaktadır.)
• Başvuru sonrası ön elemeyi geçen katılımcılar ile HT-TTM arasında gizlilik sözleşmesi ve taahhütname ayrıca imzalanacaktır.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Üç kategori için de değerlendirmelerde görev alacak jüri heyeti/üyeleri Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır.

YARIŞMA SÜRECİ

Başvurular, ilgili jüri üyeleri tarafından aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecektir.

İleri Teknolojiler ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kriterleri

1. Bilimsel ve Teknolojik Etki
• Yenilikçi olması
• Teknoloji tabanlı ve sanayiye uygulanabilir olması
• Ar-Ge seviyesi (TRL) ve elde edilen sonuçlar
2. Uygulama Yöntemi
• İş planının değerlendirilmesi
• Ekibin değerlendirilmesi
• Risk yönetiminin değerlendirilmesi
3. Ekonomik Etki ve Sürdürülebilirlik
• Ticarileşebilirlik
• Ulusal ekonomi ve inovasyon kapasitesi
• Sürdürülebilirlik

Sosyal İnovasyon Değerlendirme Kriterleri
• Yenilikçi olması
• Sosyal sorunların çözümüne odaklı teknolojilerin (ürün, hizmet ve sistem vb.) geliştirilmesi ve uygulanması
• Sosyal etkisinin ölçülebilir olması
• Toplumsal soruna karşı geliştirilen çözümün sosyal değişimi hedeflemesi
• Uygulama Yöntemi
• İş planının değerlendirilmesi
• Ekibin değerlendirilmesi
• Risk yönetiminin değerlendirilmesi
• Ekonomik Etki ve Sürdürülebilirlik
• Ticarileşebilirlik
• Ulusal ekonomi ve inovasyon kapasitesi
• Sürdürülebilirlik


Yukarıdaki kriterlere göre ön değerlendirme yapılır. Bu aşamada her kategoriden 15 iş fikri olmak üzere toplamda 45 iş fikri 1. Aşamaya geçerek eğitimlere katılmaya hak kazanacaktır.

EĞİTİM AŞAMASI

Yarışmada ön elemeyi geçerek eğitim almaya hak kazanan gruplara aşağıdaki konulara yönelik eğitim verilecektir:

İş Planı Hazırlama Eğitimi
29 – 30 Nisan 2017


İş Planı Sunumu Hazırlama Eğitimi
4 – 5 Mayıs 2017


Jüri Sunumları
29 – 30 – 31 Mayıs 2017


Eğitim sonrasında yarışmacılardan aldıkları eğitim doğrultusunda ana fikirlerine sadık kalmak kaydıyla iş planlarını hazırlamaları beklenmektedir. İş planının nasıl ve hangi formatta hazırlanacağı eğitimlerde verilecektir.

Katılımcılar hazırladıkları iş planlarını online olarak sisteme yükleyerek jüri değerlendirmesine sunacaklardır. Ayrıca jüri önünde hazırladıkları iş planlarının sunumlarını yapmaları gerekmektedir.

Eğitimler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Teknokent Konferans salonunda gerçekleşecek olup, eğitimlere katılım zorunludur. Eğitimlere bireysel veya ekip olarak katılabilirsiniz.

FİNAL JÜRİ SUNUMLARI

Yarışmacılar hazırlamış oldukları sunumları Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyelerine 10’ar dakikalık sunumlar yaparak sunacaklardır. Sağlık Teknolojileri, İleri Teknolojiler ve Sosyal İnovasyondaki jüri üyeleri iş fikirlerini değerlendirerek her kategoriden birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyecektir. Sunum hakkında detaylı bilgi daha sonra ilan edilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ

Düzenlenecek ödül töreninde finale kalanların iş fikirleri basın ve katılımcılara görsel olarak izletilecek. Tören günü jürinin daha önceden belirlediği her kategorideki birinci, ikinci ve üçüncülere ödülleri dağıtılacaktır. Tören hakkında detaylı bilgi daha sonra ilan edilecektir.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

• Para Ödülü
• Ücretsiz Patent Başvurusu Yapma İmkanı (Ulusal Patent)
• TÜBİTAK 1512 BİGG(Bireysel Genç Girişim) Programı Başvuru Şartlarını sağlayan yarışmacıların BİGG Hamle Girişimcilik Sistemi’ne ön elemeye tâbi tutulmaksızın doğrudan katılma imkânı.