HakkımızdaBiz kimiz?

HT-TTM

Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM), üniversitelerdeki akademik ve teknik bilgi birikimini endüstriye aktarmak için 2008 yılında kurulmuştur. HT-TTM’nin başlıca görevi sanayinin Ar-Ge ihtiyaçları ve teknik problemlerini gizlilik ve maliyet etkinliğini ön planda tutarak, sonuç odaklı bir şekilde çözüme kavuşturmak ve bunun için laboratuvar altyapısı da dahil olmak üzere gerekli bütün kaynakları en verimli şekilde bir araya getirerek projeleri başarıyla sonuçlandırmaktır. Bunun yanı sıra 2013 yılında HT-TTM Proje ve Patent Ofisi kurulmuştur.HT-TTM Proje Ofisi, Hacettepe Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için ücretsiz proje yazım danışmanlığı ve proje hazırlama eğitim hizmetleri sağlamaktadır. HT-TTM Patent Ofisi, Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikri sınai ve mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamaktır.HT-TTM, kurulduğu yıldan itibaren aralarında gıda, makine, jeoloji,
tıp, eczacılık, bilişim gibi farklı alanların bulunduğu 800’ün üzerinde
sanayi-üniversite ortak projesini koordine etmiş 100’ün üzerinde
projenin TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden faydalanmasını sağlamıştır.HT-TTM yaptığı çalışmalardan dolayı, TÜBİTAK 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programında desteklenen ilk 10 üniversiten biri olmuştur. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı (1513 kodlu), üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.HT-TTM ile ilgili daha fazla bilgi için: www.hacettepettm.com